Programansvariga från olika medlemsorganisationer i nätverket Women’s Collective, Tamil Nadu

Krishnaveni, organisatör på Deccan Development Society och Saranya, medlem i Women’s Collective och grundare av Vetri Sacred Swaachh Bharat Cooperative Society visar vilka grödor som är möjliga i vattenbrist (millets) och vid regn (tex mango och bomull)

Kvinnor från den muslimska byn Batrahalli träffar oss i barnens skola för att berätta om sina utmaningar men också drömmar och visioner för kommande generationer. De är nya medlemmar i Women's Collectives organistion Grameena Mahila Okkuata och undrar hur de arbetar för att stärka kvinnliga daliter på landsbyggden

Tre styrelsemedlemmar i Grameena Mahila Okkuta med FN:s utvecklingsmål i bakgrunden, Kolar distriktet

Kamahla and Tahra gör börd av millets för att sälja på marknaden, stöttade av Women’s Collective, Bkahandi, Dharmapuri distriktet

Saranya, medlem i Women’s Collective och grundare av Vetri Sacred Swaachh Bharat Cooperative Society och hennes mamma, Ranjanoyaki, bakom henne, grundade 1994 organisationen Bommanus Society For Village Development som sedan blev en del av Women’s Collective, Bommanur Tamil Nadu

Dottamamal är bonde och aktiv medlem i milletsnätverket Millet Sisters som finns till för att kvinnliga bönder ska kunna mötas och utbyta kunskaper, Dharmapuri distriktet

Firande av Biodiversity Festival, Zaheerabad

Två styrelseledamöter i organisationen Grameena Mahila Okkuata, Dharmapuri distriktet, Tamil Nadu

Kvinna som startat eget syföretag. Hon försörjer sig genom sin symaskin och är även delaktig i en självhjälpsgrupp där hon utbildar fler kvinnor inom sömnad. Madenahalli, Kolar distriktet

Kvinnor som hämtar vatten en tidig morgon i Batrahalli, Dharmapuri Distriktet, Tamil Nadu

Chandana, 4 år gammal från byn Madhagatta, sitter mellan en grupp kvinnor och lyssnar under mötet

Samtal mellan två kvinnor, Kolar distriktet

Kvinnor Sarasvati, Papamma och Lakshmamma, styrelsemedlemmar i organisationen Okkuta. Här på deras kontor, en inspirerande plats och utgågnspunkt varifrån de arbetar 7 dagar i veckan med att träffa och stötta kvinnor i de närliggande byarna.

Donna från organisationen Vimochana (”liberation”) som grundades under kvinnorättsrörelsen i slutet av 80 talet då flera kvinnliga aktivister lämnade partipolitiken och gick samman i en egen organisation, Bangalore

Olika sorter av millets bönder dukat upp för att sprida kunskap om odling till varandra, Dharmapuri distriktet

Back to Top